De verovering van de naam

Veroveraars, maar ook hun tijd vooruit, kunnen de wijnmakers van Chateauneuf-du-Pape als de initiatiefnemers van het systeem van de AOC (Appellation d’Orgine Controle) worden beschouwd. Het begin van een groot succes voor de Franse wijnproductie. Reeds in de vroege twintigste eeuw, waren de wijnmakers van Châteauneuf de eersten die strenge productievoorschriften  oplegden.

Wijnboeren waren zich er goed van bewust dat de beste manier om hun wijn te bevorderen was door de kwaliteit te verbeteren en te borgen. Echter, zonder wetgeving was bescherming vanwege een grootschalige fraude niet mogelijk. Wijnmakers van buiten de regio probeerden te profiteren van de faam van Châteauneuf door hun eigen wijn te verkopen onder die naam. In 1894 werd door de wijnbouwers het “Syndicat Viticole” opgericht, voorgezeten door burgemeester J. Ducos in een poging om een ​​einde te maken aan deze fraude en het kunnen garanderen van de kwaliteit van de wijn geproduceerd in Châteauneuf-du-Pape. In 1919 blijkt er echter nog geen einde aan de fraude te zijn gekomen mede door het ontbreken van geografische grenzen in het wijngebied van Châteauneuf.

Vanwege de bezorgdheid en de groeiende reputatie van de wijnen van Châteauneuf-du-Pape, alsmede ter bescherming van hun naam en wijn, gaat in 1923 een delegatie van wijnmakers naar Château Fortia dat eigendom is van Baron Le Roy Boiseaumarié. Hij is wijnmaker en jurist en de delegatie doet hem het verzoek om hen te helpen bij deze taak. Hij geeft als antwoord: "Ik wil jullie graag helpen maar onder de voorwaarde dat iedere wijnmaker handelt naar voorbeeld van integriteit, zorgvuldigheid en discipline". De constituerende vergadering van de "Châteauneuf-du-Pape wijnmakers vond plaats op 4 oktober 1923. Baron Le Roy werd verkozen tot voorzitter.

Beginnend in 1923 onderneemt het Syndicat juridische stappen om alle noodzakelijke voorwaarden voor de wijnen die recht hebben op de naam van Châteauneuf-du-Pape te definiëren. Dit vindt plaats bij het gerechtshof in Orange.  Omdat de rechtbank een uitspraak niet kon baseren op een eerdere wet werd  drie deskundigen opgedragen om de voorwaarden van de territoriale herkomst en trouw alsmede lokale tradities met betrekking tot de Châteauneuf-du-Pape appellation" vast te stellen. Hun rapport, gepubliceerd in 1929 na vier jaar van beraadslagingen zal  een precedent vormen voor alle volgende juridische uitspraken. 

Dankzij het enthousiasme van Baron Le Roy en diens juridische expertise, werden door het Hof van Cassatie de grenzen en productieomstandigheden gedefinieerd en officieel vastgelegd op 21 november 1933.

15 mei 1936, decreet van ‘herkomst’ (appellation) werd gepubliceerd, en Châteauneuf-du-Pape wordt de eerste wijn producerende AOC in Frankrijk.

Ondanks enkele kleine wijzigingen, in 1936,1966,1992 en 2008, zijn deze nog steeds van kracht en blijven ze de kwaliteit van Châteauneuf-du-Pape wijnen beschermen en  waarborgen. Hun voorbeeld, al snel gevolgd door vele andere Franse wijnboeren, maakte de weg vrij voor de oprichting van een landelijke organisatie van wijnbouw regelgeving: Appellation d’Orgine Controle. Het wijngebied beslaat nu 3200 hectare in de plaatsen; Châteauneuf-du-Pape, Bedarrides Courthezon, Orange en Sorgues.