De vijf gemeenten


Châteauneuf-du-Pape, Sorgue Orange, Bedarrides en Courthezon vormen de vijf gemeenten van de appellation. Allen met hun eigen kleurrijke geschiedenis, zo oud als de Gallo-Romeinse tijd.

 

Châteauneuf-du-Pape, het hart       

Uit een document, gedateerd 1094, blijkt dat 'Castrum Novum', letterlijk vertaald 'nieuw kasteel', toebehoorde aan de bisschop van Avignon. Castrum betekent eigenlijk 'versterkte stad', en refereert niet zozeer naar een kasteel.In 1146, Geoffrey Beranger, burggraaf van Avignon, vermeld in een document aan de bisschop van Avignon dat het Castrum Novum is gebouwd door een van zijn familieleden. 

Meer informatie

 

Courthézon, middeleeuwse plaats

De geschiedenis van het plaatsje gaat terug tot het Neolithicum ofwel 6000 voor Christus! Het is een van de oudste boerendorpen in Europa. Sinds de oprichting ervan heeft het minstens zestien verschillede namen gekregen zoals "Curtis Dunum" wat betekent "dorp op de heuvel." Dichters verwijzen liever naar de Middeleeuwen en de naam in het Provençaals "Courtesoun" wat schildknaap betekent.

 

Meer informatie

 

Sorgues, dynamische plaats

In de elfde eeuw werd de plaats Pons Sorgie of “Pont Sorghum” opgericht, vernoemd naar de kleine stenen brug over de rivier de Sorgues die toegang gaf tot de stad. De verplaatsing van het pausdom naar Avignon in de veertiende eeuw had een positieve uitwerking op de ontwikkeling van het dorp met een prachtig erfgoed tot gevolg. De stad heeft veel sporen van zijn prestigieus verleden behouden.

 

 

Meer informatie


Bédarrides, fille d’empereur

De naam Bedarrides onderging een aantal veranderingen door de eeuwen heen en is gerelateerd aan Bisturritae, in het Latijn. Het verwijst naar de twee torens gebouwd op het grondgebied na de Romeinse overwinning op de Savoyards bij de Slag van Vindalium in 120 v. Chr. Eigendom van keizer Lodewijk de Blinde, schonk hij het aan bisschop Remi in 912. Nadien hadden de aartsbisschoppen van Avignon en andere geestelijken zeggenschap totdat het grondgebied in 1791 aan de Comtat Venaissin County van Frankrijk werd toegevoegd.

 

Meer informatie


Orange, cité romaine

Zeer oude Keltische nederzettingen zijn te vinden in en rond de stad Orange. Een grote slag, die bekend staat als de Slag bij Arausio, werd uitgevochten in 105 v.Chr. tussen twee Romeinse legers en de Cimbri en Teutonen stammen.Orange was de hoofdstad van een groot gebied in het noorden van de Provence die werd verkaveld in percelen voor de Romeinse kolonisten. 

 

Meer informatie