Sorgues, dynamische plaats

In de elfde eeuw werd de plaats Pons Sorgie of “Pont Sorghum” opgericht, vernoemd naar de kleine stenen brug over de rivier de Sorgues die toegang gaf tot de stad. De verplaatsing van het pausdom naar Avignon in de veertiende eeuw had een positieve uitwerking op de ontwikkeling van het dorp met een prachtig erfgoed tot gevolg. De stad heeft veel sporen van zijn prestigieus verleden behouden.

 

 

Erfopvolging

° Het huis bekend als koningin Jeanne (veertiende eeuw) werd geklasseerd als historisch monument in 1989. Privé-eigendom.

° De St. Sixtus kerk dateert uit 1770.

° De Arméniers  brug (XX s), geklasseerd als historisch monument in 2001.

° Het Brantes kasteel en tuin (1700). De rechterpoort en het dak zijn vermeld als historische monumenten. De tuin heeft het predicaat "opmerkelijke tuin" verkregen van het Franse Ministerie van Cultuur.

° Het klooster van de Visitatie St. Marie (XX s): Heiligdom van St. Maxime.

° Het Kasteel St Hubert (achttiende eeuw).

° Het Kasteel Gentilly veertiende eeuw.

° Het Monument Train Fantôme

° Het eiland Oiselay. Gelegen tussen de Rhône en l'Ouvèze, deze oase van groen is de verzamelplaats voor sportvissers en natuur wandelaars.